Beleid

Algemeen wordt 2016 opnieuw een jaar van besparingen. Welke impact heeft dit op de sector thuisverpleging? Welke veranderingen vinden er plaats die betrekking hebben op het Vlaams en Federaal beleid? Wat met sociaal overleg? Op deze vragen vind je een antwoord.

Wij streven naar:

  • aandacht voor patiënt en de mantelzorger(s) als persoon
  • er zijn voor de patiënt (presentie)
  • autonome, deskundige thuisverpleegkundigen met morele verantwoordelijkheid. Ze hebben de wens zorg te dragen voor mensen
  • een team van thuisverpleegkundigen, ondersteunende of omkaderende collega’s staan klaar voor de patiënt
  • eindverantwoordelijkheid voor een patiënt ligt bij de vaste thuisverpleegkundige
  • samenwerking met behandelende arts(en) en alle betrokken zorgverleners
  • onze medewerkers krijgen kansen en middelen om de gewenste en verantwoorde zorg voor de patiënt te realiseren

De visieteksten van het Wit-Gele Kruis vind je hier terug.