Vlaanderen

In 2016 werd in diverse werkgroepen concreet meegewerkt aan de voorbereiding van de conferentie van de reorganisatie van de samenwerking in de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Vanuit de eigen visieteksten binnen het Wit-Gele Kruis en de heersende opvattingen in de sector thuisverpleging worden constructieve standpunten uitgedacht in enkele belangrijke deelaspecten van de toekomstige geïntegreerde eerstelijnszorg.

Volgende werkgroepen krijgen onze bijzondere aandacht:

  • de patiënt/persoon met een zorg centraal
  • taakstelling en Structuurintegratie
  • modellen voor integrale zorg
  • gegevensdeling en Kwaliteit van zorg
  • innovatie en ondernemerschap in de zorg 

Vanuit het Wit-Gele Kruis participeren we met het mandaat in de Nederlandstalige Kamer van het AVVB aan de voorbereiding van de start van het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Artsen in de Zorg (VASGAZ). Aldus wordt onze ervaring en expertise vanuit het federale eHealth gebeuren concreet ingezet op Vlaams niveau.