Kwaliteit van zorg

Het Wit-Gele Kruis zet voortdurend in op kwaliteitsvolle zorg, want daar draait het om. Deze kwaliteitsvolle zorg garanderen onze verpleegkundigen o.a. door op een gestandaardiseerde manier te communiceren met elkaar over een patiënt. Dit kan door zorggegevens op te slaan in het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD). Kwaliteitsvolle zorg betekent ook durven open staan voor verbetering. Dit doen de Wit-Gele Kruisverenigingen door het doorlopen van een accreditatietraject. Ook het buitenbeentje ‘Beter Thuis’, de dienst gezinszorg die wordt aangeboden in het Wit-Gele Kruis van Antwerpen en Limburg, staat voor kwaliteit.