Onderzoek en publicaties

In 2016 verschijnt de praktijkrichtlijn ‘Streven naar een fixatiearme thuiszorg’, waarbij men zorgverleners wil sensibiliseren en ondersteunen. D-Scope, het onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen, maakt nog steeds vorderingen. Ook in de verschillende provincies wordt er meegewerkt aan onderzoek en verschijnen er op regelmatige basis publicaties.