Speerpunten

In 2016 wordt er stilgestaan bij twee brede thema’s die betrekking hebben op de volledige sector thuisverpleging: eerstelijnsverpleegkunde en de financiering van de sector. Twee werkgroepen worden in 2015 opgericht om actief na te denken over de concrete invulling van deze onderwerpen. Door middel van o.a. brainstormsessies en focusgroepen, leggen we twee visieteksten neer waarin we onze standpunten over deze thematieken uitleggen. De visieteksten kan je online lezen.