Vormingen

In 2016 volgen onze medewerkers 140 750 uur aan vorming waarvan 108 277 uur zorgspecifieke vorming. Hierdoor biedt het Wit-Gele Kruis de mogelijkheid om up-to-date te zijn, te anticiperen op veranderingen binnen de thuisverpleging en de kennis van onze verpleegkundigen uit te breiden.

Vergadering met verpleegkundigen