Voorwoord

Het Wit-Gele Kruis blijft in 2016 gaan voor digitalisering en innovatie. Voor het eerst publiceren we een digitaal jaarverslag en bundelen we informatie uit de vijf Wit-Gele Kruisverenigingen en de federatie. Dat maakt het niet alleen efficiënter, maar ook overzichtelijker.

Het jaarverslag staat in het teken van tien thema’s:

  • speerpunten eerstelijnsverpleegkunde en financiering
  • elektronisch delen van zorggegevens
  • kwaliteit van de zorg
  • innovatieve zorgprojecten
  • zorgcentrale
  • evoluties in de thuisgezondheidszorg
  • arbeidsorganisatie
  • financiële transparantie
  • vormingen
  • onderzoek & publicaties

Het Wit-Gele Kruis is een pionier in de sector thuisverpleging op vlak van innovatie en technologie. Deze rol willen we blijven waarmaken door o.a. de lancering van mijnWGK. Het online platform mijnWGK wordt gelanceerd in oktober 2016. Hiermee kunnen we in de toekomst zorggegevens tussen verpleegkundigen, artsen, patiënten en hun zorgverleners delen. In de eerste fase wordt de applicatie voor huisartsen beschikbaar gesteld. Dankzij deze applicatie kunnen we de zorg voor patiënten en de samenwerking met artsen optimaliseren.

We streven ernaar om er elke dag te zijn voor onze patiënten. Daarom blijven we verder werken aan onze netwerkorganisatie, zetten we in op samenwerking en onderzoek en denken we na over de realisatie van de eerstelijnsverpleegkunde binnen onze organisatie ten behoeve van onze patiënten. Binnen onze organisatie hebben we ook aandacht voor de wijzigende rol van de thuisverpleegkundige, we willen onze patiënten en mantelzorgers meer empoweren en de vraag naar meer gespecialiseerde zorg thuis positief beantwoorden. Dit kunnen we realiseren door transparant te communiceren met onze medewerkers, stakeholders en overheden.

De visie, passie, overtuiging en professionaliteit waarmee onze medewerkers dagelijks aan de slag gaan, maakt van het Wit-Gele Kruis een dynamische en waardevolle organisatie binnen de thuisverpleging.

Daarom dragen we een warm hart uit voor alle medewerkers, patiënten en mantelzorgers waarmee we samen het zorglandschap vorm geven.

Piet Vanthemsche
Voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen